Algemene Voorwaarden Meer Solar Services 

Deze voorwaarden gaan specifiek over de koop, levering en installatie van uw zonnepanelen. 

Versie 1. 01-02-2023 

1. Over ons 

1. Wie wij zijn en hoe u ons kunt bereiken 

Wij zijn Meer Solar Services. 

 • maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur 
 • Tel: 0646760947 
 • Mail: info@Meersolarservices.nl
 • KvK-nummer: 87429551
 • btw-identificatienummer: NL002966946B01

2. Definities 

U: 

De persoon aan wie wij de offerte uitbrengen. 

Installatie: 

Het installeren, inclusief de voorbereiding, van het zonnepanelensysteem op de locatie, zoals vermeld in de offerte. Daar horen ook de eventuele aanvullende werkzaamheden bij die wij met u hebben afgesproken. 

Offerte: 

De offerte die wij aan u sturen voor de installatie van het zonnepanelensysteem. 

Opleverrapport: 

Het formulier waarmee de installateur de installatie controleert. 

Overeenkomst: 

De overeenkomst tussen u en ons betreft de installatie van het zonnepanelensysteem. Deze bestaat uit de offerte, met eventuele bijlagen en de algemene voorwaarden, en is bindend na het geven van akkoord. 

Prijs: 

De totale prijs, met eventueel overige vergoedingen voor producten en/of diensten die u aan ons verschuldigd bent, zoals in de offerte of overeenkomst staat. 

Schouw: 

Het intekenen van het zonnepanelensysteem wordt op afstand uitgevoerd om de geschiktheid van de locatie te beoordelen en te bepalen of en wat voor zonnepanelensysteem we kunnen installeren. Dit is in eerste instantie altijd digitaal. Bij twijfel kunnen we ook een schouw op locatie uitvoeren, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. 

Zonnepanelensysteem: 

De fotovoltaïsche panelen, met systeemcomponenten en materialen om elektriciteit op te wekken door middel van zonlicht. Daarbij hoort ook de technische installatie van het frame, omvormer(s) en randapparatuur, die gelijkspanning van de zonnepanelen omzet naar wisselspanning. 

3. Offerte, bestelproces en wijzigingen 

1. Als u uw gegevens hebt achtergelaten, bellen wij u terug. We bekijken dan samen of een zonnepanelensysteem haalbaar is en voeren een kwaliteitscontrole uit. Als alles klopt, ontvangt u een offerte van ons. Hierin staat de informatie die u nodig hebt. Lees de offerte goed door en vertel het ons als er iets in staat wat niet klopt. 

2. De offerte is vrijblijvend en heeft een geldigheidsdatum. Staat er geen geldigheidsdatum in? Dan houden we 30 kalenderdagen na ontvangst aan. 

3. Als u akkoord bent, aanvaardt u de offerte. Na aanvaarding gaan wij direct voor u aan de slag. Dan is er een overeenkomst gesloten. 

4. Zodra u akkoord bent met de offerte, vragen we u een aanbetaling te doen. Daarna nemen we contact met u op om de installatie van uw zonnepanelensysteem in te plannen. Eventueel plannen we nog een schouw op locatie. Zo weten we zeker of alles past en of er extra werk nodig is. Is het resultaat van de schouw op locatie hetzelfde is als de digitale? Dan komen we bij u installeren op de afgesproken datum. 

5. Zijn er extra werkzaamheden of wijzigingen in de overeenkomst nodig? Dan bespreken we dit. Het kan dan zijn dat we de installatie niet kunnen uitvoeren of dat we de prijs moeten aanpassen. In deze gevallen mogen we de overeenkomst kosteloos verbreken. Wordt de prijs hoger? Dan heeft u 14 kalenderdagen de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden. 

6. De in de overeenkomst genoemde cijfers met betrekking tot opbrengsten, terugverdientijden en het rendement van het zonnepanelensysteem zijn een algemene inschatting. Deze cijfers bieden geen garantie voor de daadwerkelijke opbrengsten, terugverdientijden en het rendement van het zonnepanelensysteem. Uiteraard doen we ons uiterste best om de cijfers zo realistisch mogelijk te laten zijn. 

4. Planning 

1. We streven ernaar binnen 12 weken na ontvangst van de aanbetaling de installatie uit te voeren. Het kan echter voorkomen dat door drukte hier meer tijd overheen gaat. 

2. Bij vertraging, door bijvoorbeeld weersomstandigheden waardoor we niet op het dak kunnen werken, nemen we contact met u op voor een nieuwe installatiedatum. 

3. Bij een vertraging kan het voorkomen dat de door u bestelde panelen niet meer beschikbaar zijn. De zonnepanelenmarkt verandert namelijk heel snel. In dat geval geven we u andere producten met gelijkwaardige of betere eigenschappen. 

4. Mochten we de afgesproken installatiedatum niet halen, dan heeft u geen recht om met terugwerkende kracht gecompenseerd te worden voor het eventuele verlies in opbrengst vanaf de afgesproken installatiedatum. 

5. Installatie en oplevering 

1. Wij komen de zonnepanelen inclusief omvormer(s) en eventuele andere afgesproken producten installeren met eigen teams. Zij voldoen aan dezelfde relevante en toepasselijke normen en hanteren de juiste veiligheidsvoorschriften. 

2. De schouw, zowel op afstand als op locatie, bevat geen technisch onderzoek naar het draagvermogen van de (dak)constructie. We vragen u daarom dit zelf uit te zoeken voordat u akkoord gaat met de offerte. 

3. We garanderen dat de aansluiting van de zonnepanelen aan de juiste normen voldoet en geïnstalleerd is volgens de Install-Q standaard. Hieronder vallen o.a. de: NEN1010, NEN 3140, NEN-EN-IEC 62446. We kijken gelijk ook de meterkast na en als die niet volgens de nieuwste normen is brengen wij u daarvan op de hoogte. 

4. Na de installatie van het zonnepanelensysteem nemen we het systeem volledig met u door. Daarna ontvangt u het opleverrapport, waarin u alle informatie over uw systeem kunt vinden. We vragen u op de dag van de installatie om een servicerapport te ondertekenen waarin u akkoord gaat met de door ons verrichte werkzaamheden. Hiervoor moet u aanwezig zijn tijdens de oplevering. Bent u niet aanwezig en moeten we terugkomen? Dan mogen we daarvoor kosten in rekening brengen. 

5. Meer Solar Services behoudt zich te allen tijde het recht voor tot het afbreken van de installatiewerkzaamheden en het ontbinden van de overeenkomst bij een van de volgende situaties: 

 • De veiligheid van onze installateurs kan bij het uitvoeren van de installatiewerkzaamheden niet worden gegarandeerd; 
 • De locatie voor de installatiewerkzaamheden is niet goed bereikbaar;
 • De dakpannen of dakconstructie blijkt niet geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen;
 • Asbest wordt aangetroffen;
 • De staat van het dak is dusdanig slecht dat installatiewerkzaamheden niet mogelijk zijn;
 • Een gevaarlijke situatie in de meterkast wordt aangetroffen.

Als onze installateurs langskomen en een van de bovenstaande situaties aantreffen omdat u ons onjuiste informatie heeft gegeven, hebben wij het recht om de kosten bij u in rekening te brengen die wij tot dan toe hebben gemaakt. Deze kosten verrekenen we dan met de aanbetaling die u gedaan heeft. 

6. Herroeping van de Overeenkomst 

1. Herroepen van de opdracht tot installatie; We zien uw akkoord op de offerte en uw aanbetaling als een uitdrukkelijk verzoek om de installatie van het zonnepanelensysteem uit te voeren. Ook als er na de schouw of door een andere reden nog wijzigingen in de offerte worden doorgevoerd. Wilt u na uw termijn van 14 dagen herroepingsrecht uw opdracht annuleren? Dan verrekenen we € 200,- op uw aanbetaling. 

2. Herroepen van de installatie van je zonnepanelensysteem; Je kunt je tot 14 dagen na de installatie van uw zonnepanelensysteem bedenken. U kunt dan de overeenkomst zonder opgave van reden ontbinden. Dit wordt ook wel ‘herroepingsrecht’ genoemd. In dit geval vragen we u om een compensatie voor de werkzaamheden die we al hebben gedaan. Dat zijn onder andere, maar niet uitsluitend; 

 • de installatiekosten van de oorspronkelijk uitgevoerde installatie; 
 • een afschrijving van 30% op alle geïnstalleerde producten;
 • de verwijderingskosten.

Zijn er complexe en vaak dure verwijderingswerkzaamheden nodig om alles in de oorspronkelijke staat terug te brengen? Dan zijn we niet verplicht deze werkzaamheden uit te voeren of te betalen. We kunnen dit wel in overleg tegen bijkomende kosten uitvoeren. 

7. Schade 

1. Schade komt bijna nooit voor. Maken we toch een fout waardoor er schade aan uw eigendom ontstaat? Dan zorgen wij dat het hersteld wordt. Kan dat niet? Dan vergoeden we dit. Dit geldt voor alle directe schade, behalve voor kleine reparaties aan bijvoorbeeld u schilderwerk of behang dat tijdens het werk beschadigd is geraakt, zoals door boren in de muur bij het plaatsen van de omvormer, maar ook een vlek in bijvoorbeeld de vloerbedekking. Wij vergoeden nooit immateriële schade. 

2. Heeft u gehaakte dakpannen op uw dak? Dan vragen we u om tijdens de installatie van het zonnepanelensysteem minimaal 20 reserve dakpannen beschikbaar te hebben. Voor niet gehaakte dakpannen is dit aantal minimaal 10. Gaat er dan een dakpan kapot of komen we reeds kapotte dakpannen tegen? Dan vervangen we deze direct door uw reserve-dakpannen. 

3. Schakelt u zelf een ander in om eventuele schade of problemen op te lossen? Dan vergoeden wij alleen de kosten als we de offerte schriftelijk hebben goedgekeurd voordat de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Wij hebben het recht om een offerte af te wijzen, bijvoorbeeld als wij vinden dat de schade of het probleem niet voor onze rekening is, of als de kosten uit de offerte te hoog zijn. We nemen in dat geval contact met u op om te onderzoeken of er een andere oplossing mogelijk is. 

8. Wat we u vragen 

1. U betaalt de prijs zoals vermeld in de overeenkomst. Het gaat dan om de aanbetaling en het resterende bedrag na de installatie. 

2. Om de installatie zo goed en veilig mogelijk uit te voeren, vragen we u: 

 • ons van alle correcte door ons gewenste relevante informatie en documentatie te voorzien, zoals afmetingen, uitzonderingen en materialen; 
 • ons te informeren over aanpassingen aan de originele draagconstructie van het dak;
 • ons toegang te geven tot de plek waar we mogen installeren en te zorgen dat er geen obstakels zijn, zoals containers, auto’s en geblokkeerde of gevulde ruimten;
 • zelf aanwezig te zijn bij de uitvoering en oplevering van de installatie van uw zonnepanelensysteem. Dus niet de buren of een van de kinderen
 • alle goedkeuringen, toestemmingen en vergunningen in orde en beschikbaar te hebben. Het komt bijna niet voor, maar in enkele gevallen zijn bijvoorbeeld de goedkeuring van de VvE, de organisatie, de verhuurder of de gemeente nodig;
 • op tijd alle werkzaamheden zoals vermeld in de offerte en/of in een mail van uw adviseur uit te voeren, door bekwame personen en volgens de standaard relevante kwaliteitseisen. Bijvoorbeeld het verwijderen van pijpjes, de renovatie van dakbedekking of aanpassingen in de meterkast.
 • ons op de hoogte gesteld te hebben van mogelijke aankopen in het verleden waarbij je gebruik hebt gemaakt van de Kleineondernemersregeling (KOR). Dit kan namelijk invloed hebben op uw (recht op) teruggave van de btw. Weten we dit van tevoren, dan kunnen we meedenken over een oplossing. We gaan ervan uit dat de informatie rond de KOR en uw werksituatie correct en volledig door u aan ons wordt aangeleverd. Wij maken een schatting van de mogelijkheden voor het terugvragen van de btw, maar kunnen geen exacte berekeningen garanderen. We zijn dus niet aansprakelijk voor eventuele complicaties of een verschil in het teruggave-bedrag bij het terugvragen van de door u betaalde btw over je zonnepanelensysteem.

3. Bent u thuis en komen wij niet bij u langs op de afgesproken datum? Dan heeft u recht op een vergoeding van € 50. Maar is er sprake van een geldige reden waarom we niet langs kunnen komen, zoals bijvoorbeeld sneeuw, wind of extreme hitte? Dan streven we ernaar dat u uiterlijk één dag van tevoren te laten weten via telefoon en/of e-mail en is de vergoeding vanuit ons niet van toepassing. In uitzonderlijke gevallen kan dit eventueel de ochtend zelf zijn, als de wind bijvoorbeeld spontaan op is komen zetten of er is plotseling een personeelstekort bij Meer Solar Services. U heeft op uw beurt tot 14 dagen voor de afgesproken installatiedatum om de installatie te verzetten. Lukt dit niet tot maximaal 14 dagen van te voren, of staan we bij u voor de deur en kunnen we de installatie niet uitvoeren, bijvoorbeeld omdat u niet thuis bent of om andere aan u toe te rekenen redenen? Dan mogen we € 200 bij u in rekening brengen. Hebben wij voor de installatie specifieke externe kosten gemaakt, zoals het huren van een hijskraan? Dan mogen we deze kosten ook bij u in rekening brengen. Heeft u deze kosten niet betaald binnen 14 dagen na ontvangst van de aanmaning? Dan kunnen wij mogelijk de overeenkomst ontbinden en bent u nog steeds verplicht tot betaling. 

4. U bent de eigenaar van uw dak of u heeft toestemming van de VvE, organisatie of verhuurder om het zonnepanelensysteem te laten installeren. Denk ook aan (omgevings)vergunningen bij monumentale panden en beschermde stads- en/of dorpsgezichten. Neem hiervoor contact op met uw gemeente. Benader vóór de installatie de verzekeraar om te controleren of de plaatsing geen gevolgen heeft voor de (opstal)verzekering. 

5. We zijn niet aansprakelijk voor eventuele kosten, boetes of verliezen die het gevolg zijn van het niet goed op orde hebben van toestemmingen, verzekeringen of vergunningen. Als u dit niet op orde hebt en wij daardoor schade ondervinden, kunnen we dat bij u in rekening brengen of verrekenen met de aanbetaling. 

9. Wijzigingen in en bij de installatie 

1. Wilt u wijzigingen doorvoeren in het ontwerp en/of inhoud van uw zonnepanelensysteem? Neem dan contact met ons op voordat we een datum voor de installatie hebben gepland. Dan kijken we samen of we het nog kunnen verwerken in de overeenkomst. Het kan zijn dat de prijs dan ook verandert. 

2. Zijn er omstandigheden, zoals een niet besproken aanpassing op het dak, niet-uitgevoerde voorbereidingen die nog uitgevoerd zouden worden, asbest, onvoldoende informatie of verandert de situatie na het uitvoeren van de schouw? Dan kan het gebeuren dat we niet kunnen starten. We bepalen dan samen wat er nodig is om de installatie wel uit te voeren, of wij dit kunnen doen en wat het effect is op de prijs. Komen we er niet uit of zijn we door u niet in de gelegenheid gesteld om uiterlijk binnen 13 weken de installatie uit te voeren? Dan kunnen we de overeenkomst ontbinden en mogen we €200,- verrekenen op uw aanbetaling ter compensatie voor het tot dan toe verrichte werk. 

10. Geld 

1. Na akkoord op de offerte ontvangt u een betaalverzoek voor de aanbetaling. 

2. Hebben wij alles volgens afspraak geïnstalleerd? Dan betaalt u ons de prijs van de overeenkomst minus de aanbetaling, inclusief het bedrag bij mogelijke wijzigingen (zoals benoemd bij artikel 9) en/of later overeengekomen extra’s. 

3. We vragen u elke factuur binnen 14 dagen na ontvangst te betalen. Betaalt u ons niet op tijd? Dan mogen wij de wettelijke rente in rekening brengen. Eventueel met incassokosten erbij. 

4. In het geval van verhoging of verlaging van het wettelijke btw-tarief zal Meer Solar Services de verschuldigde koopsom inclusief btw aanpassen. 

11. Overgang van eigendom en risico 

1. Na de installatie van het zonnepanelensysteem is deze voor uw risico. Vergeet niet uw verzekeraar op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van uw nieuwe zonnepanelensysteem. 

2. Wij blijven eigenaar van het zonnepanelensysteem totdat u de prijs van de overeenkomst naar ons heeft overgemaakt. Tot dat moment blijft u ons toegang geven tot het zonnepanelensysteem. Doe u dit niet, dan kunnen wij maatregelen nemen om het niet betaalde gedeelte van de prijs op te eisen of de zonnepanelen weg te halen. 

12. Vakbekwaamheid en garantie 

1. De garantietermijn op de installatie van het zonnepanelensysteem staat altijd vermeld op uw offerte en is leidend. Onder deze installatiegarantie valt de werking van het gehele systeem. We zorgen er tijdens dit termijn voor dat uw systeem werkt. Gaat er iets stuk binnen de termijn van de installatiegarantie? Dan vervangen we dit kosteloos. 

2. Is er iets mis? Laat het direct weten na ontdekking en we lossen het zo snel mogelijk voor u op. Let wel op dat onderstaande zaken niet binnen uw installatiegarantie vallen en wij en/of onafhankelijke deskundigen dit beoordelen; 

 • de internetverbinding tussen uw netwerk en omvormer(s) en/of connectiviteit-module; 
 • schade ontstaan door gebreken/aanpassingen aan/in de meterkast;
 • schade ontstaan door kortsluiting niet gerelateerd aan het zonnepanelensysteem;
 • schade ontstaan omdat u de instructies voor gebruik niet opvolgt
 • schade ontstaan door chemicaliën (o.a. schoonmaakmiddelen)
 • verkleuring van -en/of kleurverschillen tussen- zonnepanelen, of een kleurverschil ten opzichte van de afbeeldingen op onze website
 • schade ontstaan door achterstallig onderhoud aan het zonnepanelensysteem
 • schade ontstaan door (vorm)veranderingen van en aan de bouwkundige onder- of draagconstructie (zoals ook kan gebeuren bij verouderde daken)
 • schade ontstaan door reparaties en/of veranderingen aan het zonnepanelensysteem die wij niet uitgevoerd hebben
 • brand- of andere schade die door een natuurlijke oorzaak of door mensen wordt veroorzaakt.

2. Wanneer wij, of een extern door ons ingeschakelde onafhankelijke deskundige, constateren dat de problemen zijn ontstaan door een reden die niet onder de installatiegarantie valt, kunnen we voorstellen om dit voor u op te lossen. Daar kunnen we dan kosten voor in rekening brengen. 

3. Op de producten die wij gebruiken bij de installatie van het zonnepanelensysteem gelden verschillende fabrieks- en productgaranties. Deze kunt u terugvinden in de offerte of opleverdocument. Let op: is de fabrieks- en productgarantie van één of meer producten 

binnen uw zonnepanelen-installatie korter dan de geldende installatiegarantietermijn? Dan is de garantietermijn van het product leidend. 

4. Gaat er na de installatiegarantietermijn iets stuk? Dan staan we nog steeds voor u klaar. We brengen daar wel kosten voor in rekening, zoals voorrijkosten en vervangingskosten. Neem contact met ons op voor een indicatie van deze kosten. 

5. Laat u werkzaamheden uitvoeren door derden of gaat u zelf klussen en beïnvloedt dat het zonnepanelensysteem, bijvoorbeeld door werkzaamheden op het dak of in de meterkast? Dan vervalt de installatiegarantie, tenzij we van tevoren op de hoogte hiervan waren en hier akkoord op hebben gegeven. Is het dus bijvoorbeeld nodig om een zonnepaneel te verplaatsen of een aanpassing door te voeren in de meterkast? Neem dan altijd eerst contact met ons op. 

6. Bij het niet (optimaal) functioneren van een zonnepanelensysteem zal Meer Solar Services niet met terugwerkende kracht compenseren voor het eventuele verlies in opbrengst dat is opgetreden. 

13. Overmacht 

Overmacht is elke omstandigheid die buiten onze wil en controle valt, waardoor we onze beloftes naar u toe niet kunnen waarmaken. Bij overmacht brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte. Zodra deze overmachtssituatie voorbij is, lossen we onze beloftes in. Onder overmacht vallen bijvoorbeeld brand, overstroming, zwaar weer, pandemie, explosie(s), oorlog, terreur, sociale conflicten, handelsgeschillen en optreden van de (centrale) overheid, een overheidsorgaan of een supranationale organisatie. 

14. Verwerking persoonsgegevens 

We hebben uw gegevens nodig om het zonnepanelensysteem op de juiste locatie te plaatsen. Deze gegevens kunnen we dus opslaan en gebruiken. Het kan gebeuren dat we deze gegevens doorgeven aan een externe partij zodat deze weet waar hij moet zijn. We verwerken de gegevens enkel voor de uitvoering van de overeenkomst en de installatie. Met uw akkoord op de offerte gaat u ook akkoord met onze privacyverklaring, die kunt u nalezen op www.MeerSolarServices.nl/privacy. 

15. Registratie van het zonnepanelensysteem 

Wanneer wij de zonnepanelen gaan installeren, ontvangt u van ons uitleg over hoe u, uw zonnedak aanmeldt bij de netbeheerder. Dit kan alleen door uzelf gedaan worden in verband met privacyregels. Nadat uw zonnepanelen zijn aangemeld bij de netbeheerder, geven zij dit door aan de energieleverancier en start de verrekening van de door u opgewekte stroom. 

16. Onderhoud 

Een zonnepanelensysteem is redelijk onderhoudsvrij. Toch zijn er onderdelen van het systeem, zoals een omvormer, die gedurende de levensduur van de zonnepanelen mogelijk vervangen moeten worden. Gedurende het proces van aankoop tot installatie informeren we u hierover. Is uw systeem aan onderhoud toe? Neem dan contact met ons op. Meer informatie vind je ook op www.MeerSolarServices.nl/onderhoud. 

17. Geschillen 

1. Bent u het niet eens met onze manier van werken of heeft u een andere klacht? Laat het ons weten. We kijken dan samen naar een passende oplossing. 

2. Vind u dat wij schade hebben toegebracht aan uw eigendommen? Dan laten we dit graag beoordelen door een onafhankelijke deskundige die niet tijdens de installatie aanwezig is geweest. We vragen u ons dan toegang te geven tot de locatie, zodat de deskundige het onderzoek goed kan uitvoeren. Alle bevindingen worden met u gedeeld. De kosten van het onderzoek betalen wij. We kunnen deze kosten wel in rekening brengen als de klacht ongegrond is, bijvoorbeeld omdat de schade geen verband houdt met de installatie of als de schade zo klein is dat dit naar redelijkheid niet te rechtvaardigen is. Denk aan een krasje op de onderkant van je trapleuning. We ontbinden dan de overeenkomst en storten de aanbetaling die u eventueel al gedaan heeft binnen 14 dagen terug en/of halen we uw zonnepanelensysteem weer van het (dak)constructie. 

3. Eventuele geschillen kunt u binnen 12 maanden voorleggen aan de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/thuiswinkel. 

De Geschillencommissie 

18. Algemene bepalingen 

1. Uw rechten en plichten vanuit de overeenkomst zijn niet overdraagbaar naar anderen zonder dat we dit samen hebben afgesproken. Het kan natuurlijk zijn dat u verhuist of dat het gebouw waarop je zonnepanelensysteem staat overgaat naar een andere eigenaar. In dat geval gaat de garantie ook over naar de nieuwe eigenaar. Hij moet dan wel de originele overeenkomst of een kopie daarvan hebben. 

2. We mogen onze rechten en plichten vanuit de overeenkomst gedeeltelijk of geheel overdragen aan een ander, zonder dat dit afbreuk doet aan uw rechten vanuit de overeenkomst. 

3. De overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht. 

4. Staat er iets in de offerte wat niet overeenkomt met deze voorwaarden? Dan kunt u ervan uitgaan dat wat in deze voorwaarden staat klopt. Uitzonderingen op die regel zijn de betaalvoorwaarden en de installatiegarantie-termijn die in de offerte staan of als uitdrukkelijk is opgenomen dat het een afwijking van deze voorwaarden betreft. 

5. Alle bepalingen van het dwingend consumentenrecht zijn altijd leidend. 

6. Meer Solar Services behoudt te allen tijde het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen.