Wat is een PVT-Systeem?

Wat is een PVT-systeem?

Een PVT-systeem, wat staat voor Photovoltaïsch-Thermisch systeem, is een geavanceerde en veelzijdige technologie die de voordelen van zonnepanelen en zonneboilers combineert. Dit innovatieve systeem integreert zowel zonnecellen voor elektriciteitsopwekking als een warmtecollectorsysteem voor het genereren van warmte. Hierdoor wordt een hogere efficiëntie en energieopbrengst bereikt dan wanneer deze twee functies afzonderlijk worden toegepast.

De stroom die de zonnecellen opwekken, is gelijkstroom (DC). Dit is echter niet de vorm van elektriciteit die we gebruiken in onze huizen en bedrijven. Daarom moet de stroom worden omgezet naar wisselstroom (AC). Dit gebeurt door middel van een omvormer, die de DC-stroom omzet naar AC-stroom. De omvormer zorgt er ook voor dat de stroom wordt afgestemd op het voltage en de frequentie van het elektriciteitsnet.

Hoe werkt een PVT-systeem?

Een PVT-systeem bestaat uit zonnepanelen die zijn uitgerust met fotovoltaïsche cellen om zonne-energie om te zetten in elektriciteit, evenals een thermisch absorberend paneel om warmte op te vangen. Het concept berust op het feit dat zonnepanelen efficiënter elektriciteit genereren wanneer ze koel worden gehouden. De warmte die wordt opgevangen door het thermische paneel wordt gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals het verwarmen van water voor huishoudelijk gebruik, ruimteverwarming of zelfs voor industriële processen.

Meer Solar Services, zonnepanelen installaties regio Noord-Holland en Friesland

Wilt u meer weten over PVT-systemen?

Neem vandaag nog, geheel vrijblijvend, contact met ons op!

Voordelen van een PVT-systeem

  1. Hoog Rendement: Het gecombineerde systeem maximaliseert het gebruik van zonne-energie, zowel in de vorm van elektriciteit als warmte, wat resulteert in een hoger totaalrendement van het systeem.
  2. Ruimtebesparing: Doordat één systeem zowel elektriciteit als warmte genereert, is er minder ruimte nodig in vergelijking met afzonderlijke zonnepanelen en zonneboilers.
  3. Verlaagde Energiekosten: Het PVT-systeem voorziet in zowel elektriciteit als warmte, wat resulteert in lagere energiekosten voor huishoudens en bedrijven.
  4. Milieuvriendelijk: Het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen draagt bij aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het bevorderen van duurzaamheid.
  5. Verhoogde Eigendomswaarde: Het integreren van een PVT-systeem kan de waarde van uw vastgoed verhogen, aangezien steeds meer mensen op zoek zijn naar groene en energiezuinige oplossingen.